Wie zijn wij

Wij zijn VBO. Wij zijn er voor makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. Wij zijn er voor kopers en verkopers. Voor huurders en verhuurders. Voor projectontwikkelaars en overheden. Wij zijn er voor een stabiele vastgoedmarkt.

Al sinds 1985 kaarten we issues aan met en voor onze leden, makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars. We zijn verbindend, betrokken en ondernemend. Wij staan open voor debat en voor de partijen die daaraan deelnemen. Voor onze leden zijn wij de betrokken bondgenoot die wil verbinden. Een bondgenoot die situaties rondom vastgoed wil verbeteren en die haar leden begeleidt. Ook voor de eindgebruiker zijn wij een betrokken en proactieve bondgenoot die opkomt voor zijn of haar belang. Zodat iedereen profiteert van een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt.

Onze Missie 

Een vastgoedmarkt die onder druk staat door verstedelijking, vergrijzing, verduurzaming en digitalisering. Een markt die steeds vaker heftige pieken en dalen vertoont. Met enorme regionale verschillen. Een markt die daardoor vele belangen kent. Wij geloven dat die vastgoedmarkt alleen kan functioneren als iedereen in openheid en gelijkwaardigheid met elkaar samenwerkt. Al sinds onze oprichting zetten wij ons daarom in om al die belangen bij elkaar te brengen. Vind hier onze gesprekspartners. 

Onze Visie

Voor ons gaat vastgoed niet alleen over huizen of bedrijfspanden. Vastgoed gaat vooral over mensen. Als brancheorganisatie sturen wij daarom aan op verbeteringen waar iedereen wat aan heeft. Signaleren wij issues en kaarten ze aan. Hebben we permanente educatie in de plaats gesteld van de eenmalige beëdiging. Staan we aan de basis van de scheiding tussen aan- en verkoop makelaar en de drie-dagenbedenktijd regeling. En strijden we voor een gezamenlijk tuchtrecht, voor meer transparantie. Ook streven we naar één, duidelijk kwaliteitsregister voor de consument. Vernieuwende maatregelen in het belang van iedereen. Bekijk onze standpunten.

Makelaars en Taxateurs

Als VBO kunnen en moeten we het verschil maken. Opgericht door onroerend goed bemiddelaars en taxateurs willen wij de markt veranderen en verbeteren. Het kritisch geluid laten horen. Dat slagvaardige en anders durven denken zit in ons bloed. Daarom bieden we onze leden de kennis en tools waarmee ze zelf het beste kunnen ondernemen. En bouwen wij met én voor die leden aan een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt. Leer onze leden kennen

Belangenbehartiging

VBO toont initiatief op het gebied van actuele vraagstukken over vastgoed. Wij zoeken proactief met diverse belangenorganisaties en politieke partijen naar innovatieve en uitvoerbare oplossingen voor de vastgoedmarkt. Zo behartigt de vereniging de belangen van haar leden én hun opdrachtgevers richting politiek en overheid. VBO was bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van Wonen 4.0: het integrale hervormingsplan voor de woningmarkt dat de makelaarsorganisaties VBO, NVM en VastgoedPRO tijdens de crisis in 2012 hebben opgesteld met Aedes, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis.