Belangenbehartiging

VBO behartigt de belangen van makelaars en taxateurs bij relevante stakeholders en in de politiek. VBO gaat regelmatig in gesprek met het Kabinet, de Tweede Kamer en aanverwante partijen in de vastgoedmarkt om onze standpunten bekend te maken. 

Daar waar je als individuele ondernemer vaak weinig tot geen invloed kunt uitoefenen op politieke kwesties kunnen wij als branchevereniging gezamenlijk opkomen voor jouw belangen. Wij doen dit door bijvoorbeeld voor wet- en regelgeving te pleiten die aansluit bij jouw dagelijkse werk en praktijk.

Beleidskeuzes
We voorzien de beleidsmakers in Den Haag van achtergronden, data en gegevens die inzicht geven in thema’s die voor jou relevant zijn. Op die manier worden er politieke en beleidskeuzes gemaakt die - als het aan ons ligt -  gunstig uitpakken voor het uitvoeren van jouw dienstverlening als makelaar of taxateur. 

Natuurlijk staan wij constant in contact met onze leden of onze activiteiten aansluiten bij wat voor jou belangrijk is. We doen dit door regelmatig bijeenkomsten met onze leden te organiseren en op specifieke dossiers de juiste stakeholders te raadplegen. We houden vanzelfsprekend de markt goed in de gaten en spelen in op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.  

Wil je zelf eens in gesprek gaan met één van onze belangenbehartigers over een zaak waar VBO volgens jou mee aan de slag moet? Aarzel dan niet om contact op te nemen.