Lobby en belangenbehartiging

Wij zijn VBO. Wij zijn er voor makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. Wij zijn er voor kopers en verkopers. Voor huurders en verhuurders. Voor projectontwikkelaars en overheden. Wij zijn er voor een stabiele vastgoedmarkt.

Verbindend

Een vastgoedmarkt die onder druk staat door verstedelijking, vergrijzing, verduurzaming en digitalisering. Een markt die steeds vaker heftige pieken en dalen vertoont. Met enorme regionale verschillen. Een markt die daardoor vele belangen kent. Wij geloven dat die vastgoedmarkt alleen kan functioneren als iedereen in openheid en gelijkwaardigheid met elkaar samenwerkt. Al sinds onze oprichting zetten wij ons daarom in om al die belangen bij elkaar te brengen.

Betrokken

Voor ons gaat vastgoed niet alleen over huizen of bedrijfspanden. Vastgoed gaat vooral over mensen. Als brancheorganisatie sturen wij daarom aan op verbeteringen waar iedereen wat aan heeft. Signaleren wij issues en kaarten ze aan. Hebben we permanente educatie in de plaats gesteld van de eenmalige beëdiging. Staan we aan de basis van de scheiding tussen aan- en verkoop makelaar en de drie-dagenbedenktijd regeling. En strijden we voor een gezamenlijk tuchtrecht, voor meer transparantie. Ook streven we naar één, duidelijk kwaliteitsregister voor de consument. Vernieuwende maatregelen in het belang van iedereen.

Ondernemend

Als VBO kunnen en moeten we het verschil maken. Opgericht door onroerend goed bemiddelaars en taxateurs willen wij de markt veranderen en verbeteren. Het kritisch geluid laten horen. Dat slagvaardige en anders durven denken zit in ons bloed. Daarom bieden we onze leden de kennis en tools waarmee ze zelf het beste kunnen ondernemen. En bouwen wij met én voor die leden aan een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt. Want daar profiteert iedereen van.

Lobby

We voeren een actieve lobby door in gesprek te gaan met ambtenaren, bestuurders, politici en beleidsmakers. Ook in Europa. We voorzien hen van argumentatie voor de bestaande politieke agenda. Maar helpen ook bij het op de agenda zetten van nieuwe punten. Daarbij gaan we uit van de standpunten die voor onze aangesloten makelaars en taxateurs belangrijk zijn. Zij zijn ons kritische klankbord en bieden inspirerende voorbeelden voor het versterken van ons verhaal. VBO behartigt hun belangen in maatschappelijke debatten en bij overheden. Tijdens onze lobbyactiviteiten richten we ons op belangrijke thema’s. Bekijk onze globale standpunten per thema.

Wil je zélf eens in gesprek gaan met één van onze belangenbehartigers over een zaak waar VBO volgens jou mee aan de slag moet? Neem dan zeker contact met ons op.

Meer weten over wat VBO jou kan bieden? Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap. Ben je een verhuurbemiddelaar? Dan hebben we de ledenvoordelen voor jou op een andere pagina op een rijtje gezet.