Juridische afdeling

Als VBO-lid heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze juridische afdeling. Ook heb je toegang tot de juridische helpdesk via het ledennet MijnVBO. Dit bied je zekerheid in het ondernemen. 

Er wordt een zeer groot aantal vragen voorgelegd aan de Juridische Zaken. De onderwerpen zijn heel verschillend. De vraagstelling is mede afhankelijk van de economische conjunctuur. Voor eind 2008 kwamen er veel vragen over de totstandkoming van koopcontracten. De woningmarkt was oververhit en er ontstonden nogal wat conflicten over de vraag of tussen partijen een koopovereenkomst tot stand was gekomen. Middels uitspraak van de Hoge Raad in 2011 is duidelijkheid gegeven over de totstandkoming van een koopovereenkomst met betrekking tot onroerende zaak bestemd voor bewoning voor de consumenten.

Na het instorten van de de koopmarkt  was er een verschuiving te zien van vragen over koopovereenkomsten naar huurovereenkomsten, met name over de tijdelijke overeenkomsten en de leegstandwet Nu komen opnieuw veel vragen binnen over de koopovereenkomsten en de daarmee gemoeide acties voor de makelaars, bijvoorbeeld een ingebrekestelling.

Meer weten over wat VBO jou kan bieden? Bekijk dan deze pagina met alle voordelen van het lidmaatschap. Ben je een verhuurbemiddelaar? Dan staan voor jou hier alle voordelen.